ភ្នំពេញ៖ ក្រោយរងការរិះគន់ធ្ងន់ដូចធរណីសង្កត់ ស្រីស្រស់ជាមន្ត្រីឆៀកឡានគ្មានសីលធម៌ លើកជើងចង្អុលស្លាកលេខឡានប្រជាពលរដ្ឋ លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានដាក់ចេញការណែនាំថ្មីចំនួន៧ចំណុច ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តន៍តួនាទី ភារកិច្ច និងក្រមសីលធម៌ របស់មន្ត្រីលើការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា នេះ ដោយមានណែងណង ចងជាលេខមានខ្លឹមសារជារួមដូចសេចក្តីណែនាំខាងក្រោមនេះ ៕