ភ្នំពេញ៖ យោងតាមទំព័រហ្វេសប៊ុក ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានឱ្យដឹង​នៅមុននេះយ៉ាងដូច្នេះថា របាយការណ៍បឋមស្តីពី ការអនុវត្តរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ នៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ចាប់ពីម៉ោង០៧:០០ ដល់ម៉ោង ១០:០០ព្រឹក សមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់យានយន្តដែលល្មើសសច្បាប់បាន​ចំនួនដូច​ខាងក្រោម៖ ១. ម៉ូតូចំនួន ៩០០គ្រឿង ២. រថយន្ត ៨០ គ្រឿង ម៉ូតូសរុបចំនួន៩០០គ្រឿង អត់មួក ៨៤៥ គ្រឿង អត់លេខ ៨ គ្រឿង ល្មើសសញ្ញាចរាចរ ៤៧ គ្រឿងរថយន្តសរុបចំនួន ៨០ គ្រឿង អត់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ ៦៣ គ្រឿង បញ្ច្រាស់ទិស ៧ គ្រឿង អត់លេខ ២ គ្រឿង និយាយទូរស័ព្ទ ២ គ្រឿង អត់ប័ណ្ណសំគាល់យាន ១ គ្រឿង ល្មើសសញ្ញាចរាចរ ៣ គ្រឿង សំពីងសំពោង ២ គ្រឿង៕