រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នៅលើ​ទំព័រហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ HC Business TV Cambodia បានបង្ហាញនូវវីដេអូបទ​​ស្ដីពី ផលចំណេញអ្វីខ្លះពីការហការរកស៊ី និងទិញសិទ្ធចែកចាយ ហ៊ួត ជា? ដែល​បកស្រាយ​ដោយ​ផ្ទាល់​ពីសំណាក់លោកឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ហ៊ួត ជា ព្រម​ដោយការភ្ជាប់​សារបន្ថែម​ឲ្យដឹង​ពី៖

– គុណតំលៃ ក្រុមហ៊ុន

– ការផ្តល់គំនិត ទាំង 27 ចំនុច ប្រចាំឆ្នាំ

– និរន្តភាពអាជីវកម្ម៕

សូមទស្សនា និងស្ដាប់​ការបកស្រាយ​របស់លោកឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា ខាងក្រោម​នេះ៖

ឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា

សូមស្តាប់ផលចំនេញអ្វីខ្លះពីកាសហការរកស៊ីនិងទិញសិទ្ធចែកចាយ ហ៊ួត ជា ?- គុណតំលៃ ក្រុមហ៊ុន- ការផ្តល់គំនិត ទាំង 27 ចំនុច ប្រចាំឆ្នាំ- និរន្តភាពអាជីវកម្ម

បាន​បង្ហោះ​ដោយ HC Business TV Cambodia នៅ សុក្រ 1 ឧសភា 2020