ប៉ៃលិន៖ លោកស្រី សោ មុន្នីរ័ត្ន អភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិន នៅថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានទទួលមរណភាព ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរារចណ៍បណ្តាឱ្យលោកស្រី សោ មុន្នីរ័ត្ន ទទួលមរណភាពនោះ បន្ទាប់លោកស្រី បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីភ្នំពេញមកខេត្តប៉ៃលិនវិញ ខណៈកូនប្រុសរបស់គាត់ របួសបាក់ជើង។