ភ្នំពេញ៖នៅព្រលប់ថ្ងៃទី២៩ខែតុលានេះ ផេកហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ សន សុម៉ាលីន បានlive   វីដេអូ​លក់ផលិតផល   ។  ជាមួយគ្នានោះម្ចាស់ផេកនេះក៏​បានបង្ហាញមុខអ្នក​នាង អ៊ុំ  គន្ធា  ជាមួួយ ការរៀបរាប់ថា ជួយទិញផលិតផលខ្ញុំ​ដូចជួួយ អ៊ុំ  គន្ធា ដែរ  ។  ក្នុងនោះ ម្ចាស់ផេក ក៏​បញ្ជាក់ដែរថា ខ្ញុំយក គន្ធា មកធ្វើការ ផ្តល់ប្រាក់អោយគាត់និងបានអោយកូនរៀន​។​