ភ្នំពេញ៖ ដៃគូកំប្លែងស្រីប្រុស គឺនាយពាក់មី និងអ្នកនាងខ្ញុង បានទទួលការ​គាំទ្រយ៉ាង​ខ្លាំ​ង​ពីសំណាក់មហាជន ដោយអ្នកទាំងពីរ មិនត្រឹមតែជាដៃគូកំប្លែងទេ ថែមទាំ​ងមាន​អាជីបជាអ្នកកាត់សក់ជាមួយគ្នាទៀតផង។

ដោយលែកយ៉ាងណា នៅពេលថ្មីៗនេះ ក្រោ​យពីអ្នកនាងខ្ញុង បានរៀបមង្គលការរួចមក នាយពាក់មី ហាក់ដូចជាមិនសូ​វហ៊ានស​ម្តែ​ងស្និតដូចកាលពីមុន ព្រោះតែខ្លាចស្វា​មីរប​ស់​​អ្នកនាងខ្ញុងប្រច័ណ្ឌ រហូតលោកបានប​ង្ហោះ​សារថា: “ទំរាំសុំគេបានថត​ជាមួយ​ ភ្នែក​ដូចអាបកាត់សក់នៅកំពង់ឆ្នាំង​ ថ្ងៃ9​ ខែ​ 1​1​”។

មានអ្នកខ្លះបានខមិថាមិត្តរមអាជីបមានអ្នកខ្លះយល់បឡំសួខ្ងុំថាពាក់មីហ្នឹងជាស្វាមីអ្នកនាងញុងឬខ្ញុំថាមិនមែនទេញុងមានប្ដីផ្សេងឯពាក់មីមានប្រពន្ធផ្សេងមិនមែនប្ដីប្រពន្ធទេ៕