ភ្នំពេញ៖ យោងតាមFacebook លោក ណូយ វណ្ណនេត​ដែល​ជា​តា​​រាចំ​រៀង​ល្បី​បាន​បង្ហោះ​រូប​ថតប៉ុន្មាន​សន្លឹក​ហើយ​សរសេ​រ​ថា៖​ ខំ​ធ្វើសំ​ណង់​មួយ​ថ្ងៃបា​នតែ​ដប់​ដុលា​តើមា​ន​លុយ​ឯណាទៅ​ទិញ​ទ្បាន​ដប់ម៉ឺនដុលានោះលោកអើយស្ទើដាច់ខ្យល់។

​ព្រម​នឹងរូប​បង្ហាញ​ពី​សកម្ម​ភាពធ្វើ​សំណង ​លោក ណូយ វណ្ណ​នេត ដែលគ្រប់ស្រទាប់មនុស្សសុទ្ធ​តែស្គាល់ថា ជាតារាច្រៀងល្បី​និង​ដីរាប់ហិតា ផ្ទះល្ហែង ផ្ទះវីឡាស្កឹមស្កៃមាន​តម្លៃវាល់សែន​ដុល្លារ​នោះ លោកក៏បាន​សរសេរសារបែប​ចំអកចំអន​ឲ្យ​ជីវិត​ជាតារា​បថា​ “ខែវស្សាអ​ត់លុ​យទិ​ញអ​ង្ករ​ទិញ​ម្ហូប​ទេធ្វើ​សំណ​ង់ជួ​នកា​ល​បាន​ម៉ារោ​ងចឹ​ង​ទៅ​រស់​បា​ន​ទៅ​ទៀត”។

ចូលរដូវវស្សាភ្លាមគ្រប់សិល្បៈទាំងរស់មិនសូវជាមានកម្មវិធីសម្តែងប៉ុន្មានទេដូច្នេះសិល្បៈភាគច្រើនបានរអ៊ូរថាខ្វះលុយចាយ តួ​រយ៉ា​ងដូចលោក ណូយ វណ្ណនេតជាដើម។