រាជធានីភ្នំពេញ៖ បទចម្រៀងរបស់ ខេម ជាមួយ តន់ ចន្ទសីម៉ា ហាក់ដូចជាសម្រុកចេញកាន់តែច្រើនឋ តែសម្រាប់ បទចម្រៀង មួយបទព្រឹកមិញនេះហាក់ដូចជាប្លែកមិនមែនជាស្ដាយឈ្លោះប្រកែក ឌឺដង គ្នាដូចបទលើកមុន ប៉ុន្តែបែរជារៀបរាប់ពីការបែងចែកវណ្ណៈរបស់ខាងស្រីដែលស្រលាញ់ដុល្លារជាងសេចក្ដីស្នេហាធ្វើឲ្យ ខេម រៀបរាប់ទាំងក្រៀមក្រំ និងខកចិត្តជាខ្លាំងព្រោះខ្លួនបានស្រលាញ់ តន់ ចន្ទសីម៉ា ជាពន់ពេកពេញបេះដូង ។ជាមួយគ្នានោះអ្នកនិពន្ធ បាន លេងពាក្យប្លែកៗដូចជាដុល្លារមានប្ញទ្ធ តាស្រម៉ូម សាហាយ ជាដើមដែលជាចំណុចនៃលុយកាក់។

ចង់ ជ្រាប ច្បាស់សូម ទស្សនា បទ”ដុល្លារ មានឬទ្ធ” របស់ តន់ ចន្ទសីម៉ា និង ខេម ទើប តែ ចេញ នៅ ព្រឹក នេះ ទាំង អស់ គ្នា៖