ភ្នំពេញ៖ ទង្វើមិននឹកស្មាននៅក្នុងវីដេអូ រយៈពេលជាង៣នាទី បង្ហាញពីប្តីស្បថមុខប្រពន្ធឈប់មានស្រី និងឈប់ផឹកស៊ី ខណៈប្រពន្ធលើជើងជាន់ក្បាលប្តី ដោយគ្មាន​ទុកកិត្តិយសឲ្យប្តីបន្តិចសោះឡើយ ។ ទង្វើនេះ មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអាប់ឱនកិត្តិប្តីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាធ្វើអាប់ឱកកិត្តិយសគ្រួសារទាំងមូល និងអាចជះឥទ្ធិពលដល់សង្គម​ទៀតផង ។

បើចាស់ៗពីដើមវិញ គាត់ហៅថា ឆ្នាំងណាគ្រប់ហ្នឹង គឺថាប្តីថោកប្រពន្ធក៏ថោកមិនចាញ់ប្តីដែរ ទើបពួកគេអាចដេកឱបគ្នា យកគ្នាធ្វើជាប្តីប្រពន្ធបាន ។ និយាយជារួមចរិកប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះ គឺមនុស្សបាតសង្គមតែម្ដង គ្មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងភាពជាមនុស្សសោះ អញ្ជឹងហើយទើបការរស់នៅគ្មានសុភមង្គលកើតជារឿងក្បត់ផិតគ្នានោះ ៕

សូមទស្សនាវីដេអូ!!