ភ្នំពេញ៖ រូបមួយសន្លឹក ស្តែងពីសកម្មភាពគំរូ ក្នុងពិធីសុំខមាទោសមាតាបិតាដែលយើងម្នាក់ៗគួរគោរពប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នា ជាពិសេសបុត្រាបុត្រី មិនគួររំលងទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណីមួយនេះទេ ព្រោះវាអាចជួយដាស់​ស្មារតីយុវជនគ្រប់រូបឲ្យចេះរលឹកនឹកគុណមាតាបិតា និងជីដូនជីតាជាដើម។ សូមបងប្អូន​ទាំងអស់គ្នា កុំខ្មាសអៀនអី ទាន់មានឱកាសគួរតែធ្វើ កុំឲ្យមានវិប្បដិសារីទៅថ្ងៃក្រោយ៕