ព្រះវិហារ៖ បុរសសង្ហាម្នាក់តាមរកស្រីស្អាតតាំងពីខេត្តព្រះវិហារ ព្រោះតែលង់នឹង សំឡេង​នាង​​រូបស្រ​ស់តាមទូ​រស័ព្ទ​។ លោកបាន​ចំណាយពេ​លពេ​ញ១ថ្ងៃ​ ទីបំផុត​បានរក​ឃើញ​នារី​រូប​ស្រស់ម្នាក់នោះ ប៉ុន្តែនាងហាក់ធ្វើប្រងើយដូចគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើង។

លុះបុរសម្នាក់នោះ បានរាយរ៉ាប់ពីដំណើររឿង ថា «ខ្ញុំស្រលាញ់នាង មិនគិតស្លាប់រស់ទេ»។ ពាក្យពេចន៍សារភាពទាំងនោះ បានធ្វើឲ្យនារីរូបស្រស់ទន់ចិត្ត បន្ទន់កាយព្រម​ឲ្យបុរស​សង្ហា​ម្នាក់នោះថើម ដើម្បីបញ្ជាក់ក្តីស្នេហ៍ទៀតផង៕