ភ្នំពេញ៖ ទារកទើបប្រសូត្រម្នាក់ បានបាក់ដៃខាងស្តាំ ខណៈកំពុងប្រសូត្រ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ធ្នូ ២០១៧ នៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែង រាជធានីភ្នំពេញ។ ហេតុការណ៍នេះ នារីម្នាក់ត្រូវជាមីងបង្កើតបានអះអាងថា «ក្មួយខ្ញុំបានបាក់ដៃនៅពេលគ្រូពេទ្យគ្មានបទពិសោធន៍ម្នាក់ បានទាញខ្លាំងពេក»។

នាងបន្តថា «ចុងក្រោយ គ្រូពេទ្យ យកលេសផ្សេងៗដើម្បីរួចខ្លួន»៕