កំពង់ធំ៖ ព័ត៌មានបឋម នាព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ករណី គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៍រន្ធត់ រវាងឡានធំបុកឡានតូចបណ្តាលឲ្យនារី២នាក់ស្លាប់យ៉ាង វេទនា នៅកំពង់ធំ។