ចិន៖ លោកអ្នកប្រាកដជាស្គាល់លោក ប្រួស លី ហៅ លី ស៊ាវឡុង តាមរយៈខ្សែភាពយន្ត​ប្រយុទ្ធគ្នា ដោយ​ប្រើ​ដំបង ២កំណាត់ យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ ដែលធ្វើអ្នកទស្សនាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាមួយសាច់រឿងរបស់លោក។

ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្តាយស្តេចដំបង២កំណាត់ លី ស៊ាវឡុង បានស្លាប់ទាំងវ័យក្មេង ដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារ និងអ្នក​គាំ​ទ្រ​យ៉ាង​ច្រើនសោកស្តាយលោករហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។ បងប្អូនដឹងទេថា ហេតុអ្វីបានជា លី ស៊ាវឡុង ស្លាប់​ទាំង​វ័យ​ក្មេងបែបនេះ? ដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូ!!។