ឥណ្ឌា៖ ក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាមួយ លោក សាឌូ បុព្វជិក​សាសនា​ព្រាហ្ម​ បាន​យក​លិង្គ​អូស​ទាញ​រថយន្ដ​ដឹក​ទំនិញ​ដើរ​យ៉ាង​សង្ហា។

បុរស​ចំណាស់​រូប​នេះ​បាន​សម្ដែង​សមត្ថភាព​ពិសេស​របស់​ខ្លួន​នៅ​ក្រុង​ អាល់ឡាហាបាដ ភាគ​ខាង​ជើង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា ដែល​ព្រាហ្ម​សាសនិក​រាប់​សែន​នាក់​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នា​ប្រារឰ​ពិធី​បុណ្យ​ Magh Mela ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី ​២ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅ។