ភ្នំពេញ៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ម្សិលមិញនេះ ជាខួបមួយឆ្នាំកុមារី ដូរី ដំណក់ឈាមពិធីករ ជា វិបុល និង គង់ សុជាតិ។

ជាមួយគ្នានោះ គ្រួសារពិធីករមួយនេះ បានរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណើត ដែលមានភ្ញៀវចូលរួមពីសំណាក់មិត្តរួមអាជីព និងសាច់ញាតិទាំងសងផងដែរ។