ភ្នំពេញ៖ ព្រឹកនេះ ក្រុមហ៊ុន ហង្សមាស បានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធកូនប្រុសទាំង៣នាក់ ឈានជើងចូលផលិតកម្មហង្សមាស។ សូមទស្សនាវីដេអូ!!