សង្គម៖ ថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម ត្រូវបានគេទម្លយវីដេអូឃ្លីបមួយ ។ ដែលក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះ បាន បង្ហាញ ពីប្តីប្រពន្ធមួយគូ ខណៈប្រពន្ធនោះក៏ថតវីដេអូ បញ្ជារឲ្យប្តីលុតជង្គង់ នៅនឹងចុងជើង ហើយប្រពន្ធនោះ ក៏បាន ឲ្យប្តីនោះស្បថឲ្យឈប់ចូលខារ៉ាអូខេ និងឈប់ឲ្យដើរលេងក្រៅផ្ទះ មានស្រីក្រៅ ហើយប្តី នោះក៏ ព្រម តាម បញ្ជារ នោះផងដែរ។ សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូនោះទាំងអស់គ្នា ហើយបងប្អូនយល់យ៉ាងដែរ ។