ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាបុគ្គលដ៏គំរូម្នាក់ ជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ គ្រាន់តែលោក ចូលទៅហូបអាហារពេលព្រឹក ហើយឃើញបុគ្គលិកហាងមួយកន្លែង ពាក់ក្រវាត់កចាស់ ស្រាប់តែលោកជួយប្ដូរថ្មីឱ្យភ្លាមតែម្ដង ហើយក្រវាត់កនោះ មានតម្លៃខ្ពស់រហូតដល់ ១២០ដុល្លារអាមេរិកឯណោះ។

ជាងនេះទៅទៀត លោកឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី ក៏បាន​ជួយ​បង្រៀន​បុគ្គលិកហាង​នោះឲ្យចេះ​ពាក់ក្រវាត់កថ្មី​ផ្ទាល់ដៃទៀត​ផង៕