ភ្នំពេញ៖ កន្លងមកបេក្ខជនដែលបានប្រឡងធ្លាក់វគ្គផ្សេងៗ ក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកទាំង Cambodian idol និង The Voice Cambodia មកប្រឡងម្តងទៀត កម្រជាប់ណាស់ ព្រោះគណៈកម្មការទាំង៤ដួង ហាក់អស់ជំនឿលើបេក្ខជនរូបនោះបាត់ទៅហើយ។

ដោយឡែកបេក្ខជន រ៉េត វិមានពៅ អតីតបេក្ខជនប្រឡងធ្លាក់ Cambodian idol រដូវកាលមុន បានបង្ហាញវត្តមានជាថ្មីនៅកម្មវិធី Cambodian idol រដូវកាលទី៣ វគ្គ Judge Audition សបា្ដហ៍ទី 5 ដែលទទួលបានលទ្ធផលគាប់ប្រសើរ៕

សូមទស្សនាវីដេអូ!!