ថៃ៖ តារាម៉ូដែលថៃម្នាក់ ត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួន បន្ទាប់ពីនាងបានបង្ហោះវីដេអូ​ស្រាតបង្ហាញគូទលក់ផលិតផលធ្វើឲ្យគូទសកាលដើមសប្តាហ៍មុន ធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើន​ខឹង​សម្បារ និងទទូចឲ្យប៉ូលីសដាច់ទោសទណ្ឌយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៀតផង។

ជុំវិញរឿងនេះ មន្ត្រីប៉ូលីស បានឲ្យដឹងថា «នាង​ត្រូវ​ប្រឈម​នឹង​ការ​ជាប់គុក​រហូត​ដល់​ទៅ ១ឆ្នាំ ឬ ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​ចំនួន ៣ពាន់ដុល្លារ ឬ ​ត្រូវ​ជាប់​គុក​ផង ​និង​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​ផង»។