ឥណ្ឌូនេស៊ី៖ ហេតុការណ៍បាក់ស្រុតជាន់ឡៅតឿនៅផ្សារភាគហ៊ុន ចាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨។ តាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបង្ហាញថា មានមនុស្សប្រជុំគ្នាកុះករនៅជាន់ឡៅតឿមួយ មុខច្រកបន្ទប់ ដោយសំណង់គ្មានស្តង់ដារ ស្រាប់តែភ្លាមៗនោះ ជាន់ឡៅតឿនោះ បានបាក់ស្រុកមកដី ធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់លស់ព្រលឹងគ្រប់ៗគ្នា។

ក្នុងហេតុការណ៍នោះ បណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ៧៧ រងរបួសធ្ងន់ និងស្រាល។ មកទាល់ពេលនេះ មិនទាន់មានរបាយការណ៍អ្នកស្លាប់នៅឡើយទេ។

សូមទស្សនាវីដេអូ!!