កម្ពុជា៖ ក្នុងរូបភាពដ៏សែនខ្លោចចិត្ត ឪពុកចិត្តឃោរឃៅដាក់ទារណ្ឌកម្មកូនតាមបែបមនុស្សព្រៃ ដោយចងដៃកូនភ្ជាប់នឹងម៉ូតូ និងឲ្យកូនរត់តាម​ពីក្រោយរាប់សិបម៉ែត្រ ដែលធ្វើអ្នកដំណើរបានឃើញ និងជួយឃាត់សកម្មភាពនោះ ឲ្យឪពុកស្រាយចំណងចេញ។

ទោះជាយ៉ាងណា ក្នុងនាម​ជាឪពុក ត្រូវធ្វើជាគំរូដល់កូន បើកូនមានកំហុសអាចប្រើវិធីអប់រំណែនាំជាច្រើន ពោលគឺត្រូវជៀសវាងដាច់ខាងការប្រើអំពើហឹង្សាលើកុមារ ព្រោះជាហេតុធ្វើឲ្យកុមារបាត់បង់ស្មារតី និងខ្លបខ្លាចលែងហ៊ានធ្វើអ្វីទាំងអស់ នៅពេលចប្ចុប្បន្ន និងថ្ងៃអនាគត៕

សូមទស្សនាវីដេអូ!!