ភ្នំពេញ៖ ពិធីការិនី ដែលទើបនិងបន្ថែមងារថា ជាតារាពហុជំនាញ កញ្ញា សុភ័ក្រ កុសុម៉ា បង្ហាញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកក្នុងសកម្មភាពសម្ដែងជាមួយវត្តមានលោក ហេង ពិទូ ។

យ៉ាងណាមិញតាមរយៈរូបទាំងនេះអាចដឹងបានថា ពួកគេទាំងពីរចាប់ដៃគូគ្នាសម្ដែងស៊ីចង្វាន់គ្នា និងចូលសាច់រឿងបានយ៉ាងល្អ។ ដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្របាន Comment សរសើរជាច្រើនថា«ពួកគេទាំងពីរសម្ដែងជាមួយគ្នាបានល្អ និងសាកសមនឹងគ្នាតែម្ដង»។