ភ្នំពេញ៖ ជារឿយៗ​គេ​តែង​ឃើញ នាយ​ ក្រិន នាំ ភរិយា​ និងកូនចេញទៅ​ដើរ​លំហែនៅតាម​តំបន់​ទេសចរណ៍​នានា​នៅក្នុង​ស្រុក យ៉ាងមានក្តីសុខ។ ​ថ្មីៗ​នេះ​ភរិយា នាយ​ ក្រិន បាន​បង្ហោះ​សារ​រួម​ជាមួយនឹង​អារម្មណ៍​រំភើប​រីករាយ​ថា​ត្រៀមខ្លួន​ទទួលយក​សមាជិក​ថ្មី ដែលកំពុងចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃ ។

ក្នុងនោះ​ក៏មាន​អ្នកខ្លះ​ចម្អន់​ថា​យក​លឿន​ម៉េ​ស ។ ភរិយា នាយ​ក្រិន ប្រាប់ថា​ ទាន់​មានឱកាស ​និង ​មានអ្នកមើល​យកកូន​ឱ្យ​ហើយ។