ភ្នំពេញ៖ តារាចម្រៀងចំណូលថ្មីទ្រនំហង្សមាស អ្នកនាង សុខ ស្រីនាង ព្រមនិងទទួលបានតំណែងថតភាពយន្តក្នុងផ្ទះខ្លួនឯង។ ក្នុងនោះក៏លេចដំណឹងភ្លាមៗថា «នៅឱកាស ផ្លាស់ប្តូររស់ជាតិសិល្បៈនោះ នាងក៏សង្ឃឹមប្រជាប្រិយភាពនិងស្ទុះឡើងផងដែរ»។

បង្ហាញកាន់តែច្បាស់ពីបណ្តាញសង្គមថា «តារាចម្រៀងរាជនីសម្រស់ មេម៉ាយចំណាយមាត់ញាតិ អ្នកនាង សុខ ស្រីនាង ត្រូវបានផលិតកម្មហង្ស លើកឲ្យឡើងគ្រងតំណែងភាពយន្ត ក្នុងរឿង« រាជនីភូមិគ្រឹះ»។ ក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏បង្ហាញទៀតថា«សុខ ស្រីនាង រំពឹងលើ «រាជនីភូមិគ្រឹះ»នឹងរុញច្រានភាពល្បីល្បាញអោយដល់កំពូល»។