ភ្នំពេញ៖ រំពេចពីបង្ហាញវត្តមានចូលរួម យុទ្ធនាការ​ចែក​មួក​សុវត្ថិភាព​ជាមួយ​និងសមាគម​សិល្បករ​ខ្មែរនិង​សមាគមមិត្តសិល្បៈស្មគ្រចិត្តជួយសង្គម អ្នកនាង ឡេង មុន្នីរចនា ក៏សារភាព​ប្រាប់រឿង​ពិតនៃ​ជីវិតឯកជនដែលនាងកំពុងជួបសព្វថ្ងៃ។Related image

សំឡេងសារភាពបន្ទរដំណើរវិលមកកាន់ការងារសិល្បៈវិញនោះ តារាចម្រៀង ឡេង មុន្នីរចនា ថា «ពេលជីវិត​ខ្ញុំរស់នៅម្នាក់ឯងវិញហើយ ហើយក៏មិនមានអ្នកណាជាប់ដៃជាប់ជើងអីដែរ»។ អ្នកនាងក៏បានបញ្ជាក់ថា «ពេលនេះខ្ញុំ​និងប្តី ដែលរៀបការប៉ុន្មានមុននោះ បានចែកផ្លូវគ្នាហើយ ហើយខ្ញុំក៏មិនអ្វីត្រូវខ្វល់ដែរ ។ ពីពេលនេះខ្ញុំក៏នឹងងាក់មកប្រឡូកសិល្បៈឲ្យខ្លាំងដូចដើមវិញដែរ»។Related imageImage result for ឡេង មុន្នីរចនា