កំពង់ឆ្នាំង៖ លោកយាយសតិមិនល្អម្នាក់ត្រូវស្ថិតក្នុងភាពឈឺចាប់ខ្លោចផ្សា យ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីត្រូវពស់ចឹកហើយពុំមានលទ្ធភាពព្យាបាលនោះមានទីលំនៅនៅឃុំច្រេះ ស្រុកកំពងត្រឡាច កំពង់ឆ្នាំង។

ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏កំសត់នេះក៏មានបណ្ដាញសង្គមមួយបានឲ្យដឹងថា «គួរឲ្យរអាណិតដល់ហើយ សតិមិនសូវគ្រប់ ហើយត្រូវពស់ចឹក មិនមានលទ្ធភាពព្យាបាលទេ និងនៅជាមួយលោកយាយចាស់ជរាទៀតផង»។ ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកដដែលបន្តទាំងអស់សង្ឃឹមថា «មនុស្សមានកម្ម ផល ខុសគ្នាមែន»។