ភ្នំពេញ៖ តារាសម្ដែង នៅ សុនិតា បានបង្ហាញអារម្មណ៍អន់ចិត្តចំពោះ​តា​អា​ចារ្យ ដែលមិន អើរ​ពើរ​មក​មើល​ពូរ​បស់​នាង​ដែល​ទទួល​មរណ​ភាព​។ ក្នុង​សារ​បង្ហាញពី​ភាពក្តៅ​ក្រហាយ​ដាក់​អាចារ្យ​នោះ ស្រីស្រស់ នី សុនិតា ក៏បង្ហាញ​ថា «បាន​អញ្ជើញ​តាំង​ពីម៉ោ​ង៣​រហូ​តដ​ល់ម៉ោង​៩យ​ប់ទៀតក៏​នៅតែ មិន​ឃើញ​លោកតាអាចារ្យនោះមកអើតដែរ»។

នៅ សុនិតា ថ្លែងថា”​កំសត់​ខ្លាំងណា​ស់ថ្មើ​រនេះ​ហើយ​មិន​ទាន់​ឃើញអា​ចារ្យ​មក​ទៀត ​ខ្លាច​ណា​ស់​អាចារ្យ កាលី ព​អញ្ជើញ​តាំង​ពីម៉ោ​ង៣​រហូ​តម៉ោ​ង៩​យប់ ​អត់​ទាន់​ឃើញ​ម្នាក់​អ្នក​ក្រទឹ​កមា​ត់​វា​​មិនប្រៃ​អីចឹ​ងហើ​យសុំ​ជាតិក្រោយកុំ​អោយ​ពូ​កំស​ត់ដូ​ចជា​តិនេះ​ទៀត​ពូអ​ស់ក​ម្មហើ​យពូ​ទៅ​អោ​យ​បាន​សុគតិ​ភព​សុំ​ខមាលទោសអោយក្មួងផង គាត់ខ្សត់ណាស់”។Image may contain: 1 person, smiling

តារាសម្ដែងមួយចំនួនក៏បានចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខដល់ នៅ សុនិតា ដែរ​ក្នុ​ង​នោះក៏មាន ពៅ លីដា បានCommentថា”ចូលរួមសោក​ស្ដាយនិង​រំលែក​ទុក្ខ​ផងនីតា”។Image may contain: 1 person, indoor

នៅ សុនិតា ស្រងូតស្រងាត់ខ្លាំងដោយអង្គុយសំ​ពះសពពូ​នាង​និងថ្លែ​ងថា​”ពូកំស​ត់ទៅ​ចោលពួ​កយើ​ងហើយសូមជាតិក្រោយកុំអាយុខ្លីដូចជាតិនេះ”៕Image may contain: 4 people, people sitting