គុយបា៖ កូនប្រុសច្បងរបស់អតីតមេដឹកនាំ​គុយបា លោក ហ្វីឌែល កាស្ត្រូ គឺ លោក ឌីយ៉ាស់ បាឡាត បានសម្រេចចិត្ត​ធ្វើអត្ដឃាត​ កាលពីម្សិលមិញ ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងបន្ទាប់ ពីជំងឺសម្ពាធផ្លូវចិត្ត​អស់រយៈពេល​ជាច្រើនខែ​មកនេះ។

គួរបញ្ជាក់ថា លោក បាឡាត អាយុ ៦៨ឆ្នាំ មានជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ និងធ្លាប់បានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះ និងព្យាបាល នៅមន្ទីរពេទ្យជាញឹកញាប់ ក្នុងអំឡុងចុងឆ្នាំ២០១៧។