ភ្នំពេញ៖ ក្រោយពីផ្ទុះការរិះគន់មិនទាន់បានប៉ុន្មានផង កូនស្រីនាង អ៊ីត បានវិលមកឆាកតន្ត្រីម្តងទៀត ប៉ុន្តែម្តងនេះ នាងបានយកបទចម្រៀងមួយបទ ដែលមានចំណងជើងថា «អតីត» ដែលជាបទដែលកំពុងពេញនិយម ដែលច្រៀងជាភាសាខ្មែរ លាយជាមួយភាសាថៃ។

ទោះបីនាងព្យាយាមហាត់ពត់សំឡេងយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏លើកទី២នេះ មជ្ឈដ្ឋានទូទៅនៅតែរិះគន់ថា «នាងច្រៀងភាសាថៃបន្លំទាំងដុល»។ យ៉ាងណាមិញ នេះគ្រាន់តែសមត្ថភាព និងចំណង់ចំណូលរបស់កុមារីតូចមួយប៉ុណ្ណោះ៕

សូមទស្សនាវីដេអូ!!