ភ្នំពេញ៖ ​រុក្ខជាតិ​ម្យ៉ាង​ដែល​មាន​ក្លិន​ក្រអូប​ប្រហើនោះគឺ «ច័ន្ទន៍​ក្រឹស្នា​»។ ដោយសិក្សាឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍​ដ៏ល្អ​របស់ររុក្ខជាតិ ច័ន្ទន៍ក្រឹស្នា នោះហើយ ទើបបានជាកាលពីម្សិលមិញ ក្រុមហ៊ុន​ថៃ First Capital Global (FCG) និង​ក្រុមហ៊ុន​ក្នុង​ស្រុក​ឈ្មោះ​ធូប​ច័ន្ទន៍​ក្រឹស្នា​ខ្មែរ បាន​ចុះ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​រួម​គ្នា​បង្កើត​រោងចក្រ​ចម្រាញ់​ប្រេង​ច័ន្ទន៍​ក្រឹស្នា​លើក​ដំបូង​នៅ​កម្ពុជា ដែលគ្រោងចំណាយទឹក​ប្រាក់​ប្រមាណ​ជា​១០០​លាន​ដុល្លារ។

គួរបញ្ជាក់ថា ​ការ​កែច្នៃ​ច័ន្ទន៍​ក្រឹស្នា​តាម​រយៈ​ក្រុមហ៊ុន​ថៃ និង​កម្ពុជា​នា​ពេល​ខាង​មុខ​គឺ​ផលិត​ចេញ​ជា​គ្រឿង​សម្អាង។ រោងចក្រនេះផងដែរ ក្រុមហ៊ុន​សម្រេច​យក​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ដាក់​រោងចក្រ​ចម្រាញ់​ប្រេង​ច័ន្ទន៍​ក្រឹស្នា ក៏​ដោយ​សារ​តែ​ខេត្ត​ជាប់​សមុទ្រ​មួយ​នេះ​សំបូរ​ទៅ​ដោយ​ការ​ដាំ​ដុះ​ដើម​ច័ន្ទន៍​ក្រឹស្នា៕