ភ្នំពេញ៖ បទម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថា «សន្យា» គ្រោងដាក់បញ្ជូលក្នុងខ្សែភាយន្តរឿង «កិច្ចសន្យាស្នេហ៍Tom And Jerry»។ បទនេះផងដែរមានការសម្រិតសម្រាំងពីក្រុមការងារបច្ចេកទេសទាំងអស់ ដែលត្រូវចំណាយថវិកាជិត ១ពាន់ដុល្លារ ជាស្នាដៃកូនខ្មែរពិតៗ និងមិនចំណុះក្រោមផលិតកម្មណាមួយឡើយ។

គួរបញ្ជាក់ថា បទ «សន្យា» បានផលិតឡើងរយៈពេលជិត៦ខែ ជាស្នាដៃនិពន្ធថ្មីសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយរបស់ ម៉ា ច័ន្ទបញ្ញា និងPlugger។