ភ្នំពេញ៖ មជ្ឈដ្ឋានទូទៅដឹងច្បាស់ថា នាយ ពាក់មី និងនាយ គ្រឿន ទាំងពីរនាក់ជាបងប្អូននេះ សុទ្ធតែ មានដើមកំណើត ចេញពីគ្រូសារក្រលំបាក ដែលចាប់ផ្ដើមអាជីពជាកម្មករសំណង់។

សព្វថ្ងៃទោះបី នាយ ពាក់មី និងនាយ គ្រឿង មានឈ្មោះល្បីល្បាញយ៉ាងណាក្តី  ក៏អ្នកទាំងពីរមិនភ្លេចកំណើតខ្លួនឯងឡើយ។ ជាក់ស្តែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ តារាកំប្លែងទាំង ២ដួងនេះ បានរំឭក​អាជីពចាស់ ដែលស្តែងពីសកម្មភាព បូកស៊ីម៉ង់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។

សូមទស្សនាវីដេអូ!!