ភ្នំពេញ៖ ពេលខ្លះយើងខំរកស៊ីដូចគេ មានដើមទុន មានសមត្ថភាព ដូចគេដែរ ប៉ុន្តែហាក់មិនសូវកាក់កបសោះ នេះបើតាមចាស់បុរាណចិនហៅថា «ហុងស៊ុយ»។

ត្រង់ចំណុចនេះ ចង់មានន័យថា បើមនុស្សណាម្នាក់មានហុងស៊ុយខ្ពស់ រកស៊ីចេះតែកាក់កប និងមាសប្រាកហូរច្រើនៗ ចំណែកមនុស្សគ្មានហុងស៊ុយទោះខំរកស៊ីយ៉ាងណា ក៏សូវមានបានដូចគេ គឺបានតែមួយរស់ៗ។

តទៅនេះ តារាញូស៍ សូមជម្រាបជូបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថា «ថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន លុយហូរចូលឆឹបៗ សម្រាប់អ្នកកើតក្នុងឆ្នាំទាំង ៩ គឺ ឆ្នាំខាល ឆ្នាំថោះ ឆ្នាំរោង ឆ្នាំម្សាញ់ ឆ្នាំមមី ឆ្នាំមមែ ឆ្នាំវក ឆ្នាំច ឆ្នាំកុរ។