ភ្នំពេញ៖ អតីតកាលបង្ក្រប់រឿងរ៉ាវមួយចំនួន ដែលនឹកស្មានមិនដល់ ព្រោះកាលនោះ ក៏បច្ចេកវិទ្យាមិនទាន់ជឿនលឿង ម្ល៉ោះហើយមនុស្សភាគច្រើនប្រើការរបស់នៅបែបធម្មជាតិ។

ក្រឡេកទៅមើលការអ៊ុតសក់ត្រង់កាលពីសម័យមុនវិញ គឺថា យកសក់ដាក់លើកម្រាលរួចអ៊ុតដូចខោអាវដែរ។

តែបើយើងប្រៀបធៀបសម័យបច្ចុប្បន្ន គឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះដូចមេឃ និងដី ដោយឥឡូវគេនិយមប្រើឧបករណ៍អ៊ុតសក់ ប្រើចរន្តអគ្គីសនី យ៉ាងងាយស្រួលបំផុត៕