កំពត៖ ចាប់ពីខែមករា រហូតដល់ខែមិថុនា ជារដូវកាលប្រមូលផលអំបិល ដែលអ្នករស់នៅខេត្តកំពតមួយចំនួន បានញាប់ដៃញាប់ជើង ស្ទើរគ្មានពេលសម្រាកឡើយ។ តទៅនេះ តារាញូស៍ សូមនាំអារម្មណ៍អស់លោកលោកស្រី គយគន់ទីវាលស្រែអំបិល នៃខេត្តកំពតទាំងអស់គ្នា៖