បន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមសរសេរដោយជនថោកទាបមួយចំនួនតូចថា លោកណូយវណ្ណេតបានស្លាប់បន្ទាប់ពីដឹកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យសុរិន្ទកាលពីពេលថ្មីៗនោះ ស្រាប់តែថ្ងៃនេះលោក ណូយ វណ្ណនេត​ បានបង្ហោះរូបនិងអមជាមួយនឹងពាក្យបកស្រាយខ្លះៗឲ្យអ្នកដែលប្រមាថជីវិតរបស់គាត់ភ្លឺភ្នែកថា«ជីវិត្តខ្ញុំពិតរស់សារជាថ្មីទឹកដោះម្តាយថ្លៃម៉ារមីរក្សារ មិនមែនដូចពាក្យមនុសដែលមុសារប្រម៉ាតសង្ខារមិនខ្លាចបុណ្យបាប ខ្ញុំបានចេញពីសុរិនវិញហើយ 12 ,9 ,2017»។