ភ្នំពេញ៖ ក្រោយជាប់ពន្ធធនាគារជាង ៤ឆ្នាំមក អ្នកស្រី ចាន់ ស្រីណុច ហៅ ចែមុំ បានបង្ហាញមុខជាលើកដំបូងជា​មួយបងប្អូនមិត្តសិល្បៈជាច្រើនបង្កឲ្យមហាជនទូទៅមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង។ខណៈពេលនេះក៏មានបណ្ដា​ញ​សង្គមមួយបានទម្លាយថា«ចែមុំ មីកាសា បង្ហាញមុខសង្ស័យបើកហាងអ៊ុតសក់ឡើងវិញ»។

បញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីបួនឆ្នាំមុខ តារាសិល្បៈភាគច្រើន នៅពេលមានឱកាសឡើងកម្មវិធីសិល្បៈ មិនភ្លេចឡើងផ្ញើសារនឹករលឹកនិងការជូនពរថៅកែហាងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលើការតុបតែមុខមាត់ឲ្យអ្នកសិល្បៈ ។