បើនៅស្រុកខ្មែរគេថាឆ្កួតបាត់៖ ចង់ក្លាយជាសត្វនាគ ចំណាយរាប់ម៉ឺន

0
1408

បរទេស៖ លោក អ៊ីវ៉ា បានចំណាយលុយជាង ៦ម៉ឺនដុល្លារ ដើម្បីកែមុខមាត់ឲ្យក្លាយជាសត្វនាគ ដែលជាសត្វដែលមានឫទ្ធីបារមីខ្ពស់លើសសត្វនានា។

គួរបញ្ជាក់ថា ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩៧ អ៊ី​វ៉ា រស់នៅ​ជា​បុរស​ធម្មតា និង​ធ្វើការ​ជា​អនុប្រធាន​ធនាគារ​ឈានមុខ​មួយ​គេ នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែ​ក្រោយពី​ពិនិត្យឃើញ​ខ្លួន​កើត​អេដស៍ ជីវិត​របស់គាត់​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ទាំងស្រុង ពោលគឺ​គាត់​មិន​ចង់​ស្លាប់​ជាម​នុស្ស​។

Comments