ភ្នំពេញ៖ ទង្វើរបស់នារីជាកូនស្រីម្នាក់ ត្រូវបានមហាជនទូទៅមានសរសើរមិនដាច់ពីម៉ាត់ថា ជាកូនស្រីកតញ្ញូ ដែលបានមើលថែទាំម្តាយដូចកាលម្តាយមើលថែទាំនាងពីក្មេងដែរ។

នាងបានប្រាប់ថា «ខ្ញុំធ្វើបែបនេះមិនមែនតែ១ថ្ងៃទេ គឺខ្ញុំធ្វើបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាំងម្តាយខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺមកម៉្លេះ»។ មិនមែនដូចកូនខ្លះ ធ្វើយកចិត្តយកថ្លើម មើលថែទាំម្តាយតែរដូវកាលបុណ្យទាននោះទេ អីចឹងហើយបានអ្នកស្រុកភូមិតែងសរសើរនាងជាកូនស្រីកតញ្ញូ ពិតជាមិនខុសមែន។

សូមទស្សនាវីដេអូ!!