ភ្នំពេញ៖ តារាចម្រៀងទ្រនំហង្សមាស ហ្សូណូ តែងតែនិយមច្រៀងបទចម្រៀងប្រភេទរ៉ក ស្ទើររៀងរាល់ឆ្នាំ ដោយឡែកឆ្នាំ២០១៨នេះ តារាចម្រៀង ហ្សូណូ ហាក់ស្ងប់ស្ងាត់មិនឃើញល្បីដូចឆ្នាំមុខឡើយ។

ផ្ទុយទៅវិញឆ្នាំថ្មីៗនេះ ហ្សូណូ ភាគច្រើនល្បីបទប្រភេទមនោរសញ្ចេតនាតែប៉ុណ្ណោះ ដែលបទទាំងនោះរួមមាន មួយម៉ាត់បែកពីរម៉ាត់បែក, ស្អប់អូនដែលធ្វើឲ្យបងយំ និង គ្មានសង្ឃឹមជាដើម។