ភ្នំពេញ៖ លោក លោកស្រី និងអ្នកនិយមគាំទ្រ សិល្បៈបុរាណកំប្លែង ពិសេស ការគោរពអាណិតស្រឡាញ់ ចំពោះ លោ​ក​​​តា វីត តាម៉ីនសេ តារាកំប្លែងជើងចាស់ ដែលលោកកំពុងមានសុខភាពនិងសាច់ឈាមស្រកស្រុតយ៉ាងខ្លាំងដោ​យ​សារជំងឺដុះសាច់ក្នុងថ្លើម ដែលបងប្អូនទទួលជ្រាប់ពីដំណឹងនេះ តាមតែរយៈ ការផ្សព្វផ្សាយនានា តែមិនធ្លា​ប់​​បា​នឮការបង្ហាញក៏ដូចជាពោលថ្ងុរពីលោកតាឫក៏កូនៗលោកនោះឡើយ ។

ដើម្បីបងប្អូនទទួលបានការពីស្ថានភាពសុខភាពនិងជំងឺដុះសាច់ក្នុងថ្លើម ដែលកំពុងរុកទទ្រាន រាងកាយ លោក តាវីត តាម៉ីនសេ នោះ នៅម៉ោង៥និង៣០នាទីល្ងាចថ្ងៃទី២៣ខែមីនា ផេក តារាញូសិ៍ Live វីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ ពីអ្ន​ក​នាង ប៉េង ប៉ោង បង្ហាញពីសុខភាពឪពុក គឺលោក តាវីត តាម៉ីនសេ »។ដើម្បីជ្រាប់ច្បាស់កុំភ្លេច​​ចូលមើល​ផេ​ក​តារាញូស៍ ម៉ោង៥និង៣០ នាទីល្ងាចនេះណាបងប្អូ។