ចិន៖ តាំងពីកើតពោះម៉ែមកមិនដែលឃើញទេ អាពាហ៍ពិពាហ៍មហាអស្ចារ្យកូនក្រមុំពាក់មាសជ្រែកខ្លួន សរុបជាទម្ងន់ជាង ១គីឡូក្រាម។ អីក៏មានយ៉ាងនេះ ដឹងថារៀបការរួចមិនបាច់រកស៊ីអ្វីក៏មានលុយចាយមិនខ្វះដែរ។

ហេតុអ្វីជីវិតមនុស្សកើតមកមានវាសនាខុសៗគ្នាចឹង? តែយ៉ាងណា យើងត្រូវតែរីករាយក្នុងជីវិត មិនចាំបាច់តូចចិត្តតូចថ្លើមអ្វីទេ សំខាន់យើងមានប៉ុណ្ណា យើងរស់ប៉ុណ្ណឹង។