ភ្នំពេញ៖ នារីម្នាក់បានបចែកបទពិសោធន៍លើគ្រែ ដែលនាងបានប្រាប់ថា «ដំបូងឡើយ មិនស្រួលទេ គឺដូចយកកាំបិទមកអារសាច់ចឹង ឈឺណាស់»។

នាងបន្តថា «ខ្ញុំធ្លាប់ជាមួយមិត្តប្រុស តាំងពីខ្ញុំមានអាយុ ១៧ឆ្នាំ ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀត មិនធ្លាប់ទេ រហូតមកដល់ពេលនេះ ធ្លាប់ប្រើតែដៃ»។

សូមទស្សនាវីដេអូ!!