ភ្នំពេញ៖ នាយ ក្រឹម ហាក់ឃ្លាត់រយាលការសម្តែងរួមដៃគូស្រី ក៏រក្សាជាភរិយាទី២ ស្រីលាភក៏ទើបនឹងសម្រាលកូនភ្លោះផងនោះ ទាំងភរិយាដើមក៏កញ្ជ្រោកប្រតិកម្មខ្លាំងក៏ដោយ។
លើសពីជំហ៊ជំនះឲ្យបាននូវការរក្សាចំណងស្នេហ៍ថែដំណក់ឈាមភ្លោះនាយ ក្រឹម ក៏ដឹកដៃភរិយាទី២ទាំងនៅសរសៃខ្ចី មកបំភ្លៃកាយវិការសម្តែងបែបកំប្លែងថែមក្បាច់រាំ ដ៏ទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងបទចម្រៀង«លេងសើចម៉េចបាន» របស់លោក ណុប បាយ៉ារិទ្ធ។
ចង់ដឹងការសម្តែង មានភាពទាក់ទាញកម្រិតណា ដែលជារូបភាពសម្តែងរួមគ្នាដំបូងរវាងនាយ ក្រឹម និងភរិយាទី២ នាង ស្រីលាភ ទាំងនៅសរសៃខ្ចី ក្នុងបទចម្រៀង របស់លោក ណុប បាយ៉ារិទ្ធ បទ«លេងសើចម៉េចបាន» តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា ។