ភ្នំពេញ៖ តាយាយជរាពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធ អាយុជិត ១០០ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងខ្ទមចាស់រហែក ធ្លុះធ្លាយ ស្ទើរមិនអាចបាំងកំដៅថ្ងៃបាន។ ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យអាសូរតាយាយ បានដង្ហោយសុំបងប្អូនសប្បុរសជនជិត ឆ្ងាយមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភជាស្បៀងអាហារផង ព្រោះលោកទាំងពីរមិនប្រាថ្នាអ្វីក្រៅពីការហូបឆ្អែតនាជីវិតចុងក្រោយនោះទេ។

សូមទស្សនាវីដេអូ!!