ភ្នំពេញ៖ ប្រិយមិត្តនៅចាំទេតួកុនជំនាន់មុនលោកតា ចៅ ចាន់ណារី បច្ចុប្បន្នកំពុងមានជីវភាពក្រក្សត់ខណៈដែលអ្នកសិល្បៈរួមជំនាន់របស់លោកតា នៅតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង និងមានជីវភាពប្រសើរជាង។
ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះក្រោយពីបានឃើញពីស្ថានភាពរបស់លោកតា ចៅ ចាន់ណារី ត្រូវបានបង្ហាញលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យអ្នកសិល្បៈ និងបណ្ដាអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនស្លុតចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។