ភ្នំពេញ៖ អង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជា រួមជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត National University Health System ប្រទេសហិង្ហបុរី សហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ​-សូវៀត នឹងធ្វើការមាត់ឆែប ក្រអូមឆែប និងពិការមុខមាត់ទាំងចាស់-ថ្មី វះកាត់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតបង់ប្រាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨។

ពិនិត្យ និងចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលស្នាមញញឹម នៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ សូវៀត ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ ០២៣ ២១១ ៤០៥ / ០១២ ៦៥៥ ៧៨៦ និង ០៩៦ ៨៤៧ ៦៩៩១ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។