ភ្នំពេញ៖តារាស្រីផលិតកម្មសាន់ដេកញ្ញាសុខ ពិសី បានសម្រុកថតរឿង”អាឡេវចូលក្រុង”ជាមួយលោកឆាយ វីរៈ​យុទ្ធ នោះស្រាប់តែពេលនេះលែងចង់អើរពើរឿងចេញទៅច្រៀងសម្ដែងនៅអាមេរិកទៀតហើយ បន្ទាប់​ពីអាក​ខានតាំងពីឆ្នាំ២០១៥ មក។ទាំងសុខ ពិសី និងឆាយ វីរៈយុទ្ធ ហាក់មិនច្បាស់​លាស់ឬកំណត់​កាលបរិច្ឆេត​នៃការ​ចេញទៅច្រៀងនៅអាមេរិកដូចលើកមុនទេ ដោយអះអាងថាដោយសារ​មានការមមារញឹក​ក្នុងការច្រៀង​សម្ដែង​​​នៅស្រុកខ្មែរ ហេតុនេះហើយការចេញទៅច្រៀងនៅបរទេស គឺអាចចេញទៅ​នៅពេលវេលាណា​មួយ​ដែល​សមស្របគឺមិនប្រញ៉ាប់ពេកទេ។
សុខ ពិសី ធ្លាប់បានចេញទៅច្រៀងសម្ដែងនៅប្រទេសជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូងដោយ​ជោគជ័យ​នាពេលកន្លង​មកហើយពិសី បានប្រកាន់ជំហរថាការចេញទៅច្រៀង​សម្ដែងនៅបរទេសគឺទាល់តែ​មានសាច់ញាតិ​ណាម្នាក់​របស់​គ្រួសារនាងរួមដំណើរទៅជាមួយដែរ ទើបនាងព្រមចេញទៅ។
ការដាក់គោលការណ៍បែបនេះដោយសារតែពិសី យល់ថានាងជាស្រីបើទៅស្រុកគេ​ម្នាក់ឯងមិន​មែនជាការ​ងាយ​ស្រួលឡើយ ហេតុនេះហើយបានជានាងតែងតែនិយាយថា​បើសិនជាមិនបាន​បងប្អូន​របស់នាងណា​ម្នាក់ដែល​ត្រូវ​បានធានាក្នុងការរួមដំណើរជាមួយនាងទេ គឺនាងមិនចេញទៅច្រៀងនៅបរទេសឡើយ។យ៉ាងណា​សម្រាប់​សុខ ពិសី ការចេញទៅច្រៀងនៅអាមេរិកជាមួយលោកឆាយ វីរៈយុទ្ធ នោះមិនមែនជាការបោះបង់ទាំងស្រុងទេ គ្រាន់តែមិនទាន់កំណត់វេលាជាក់លាក់ប៉ុណ្ណោះ ៕